7 Ryssbylunddammen

2

7 Ryssbylunddammen
Dammen ligger vid Ryssbylunds gård strax norr om Rockneby. Lokalen nås om man kör gamla riksvägen genom Rockneby norrut och där ser man gården och även dammen öster om vägen. Några hundra meter ytterligare finns en liten gul/röd skylt märkt Mossberga där man svänger in.
Ryssbylunddammen är en ganska stor anlagd damm som under den isfria perioden lockar till sig en del andarter. Vigg, brunand, kricka, knipa dominerar men andra arter kan ses. På senare år har 4 arter dopping varit mer regel än undantag, skägg- svarthake- små- och gråhakedopping brukar häcka i dammen. Sothöna och rörhöna tillhör också häckarna.