5 Bottorp

 

5 Bottorp
Bottorp ligger ca 2 mil söder om Kalmar och där ett stort jordbrukslandskap (Bottorpslätten) utbreder sig innan man kommer ner till kusten. Kusten vid Bottorp är flack med en mängd uddar och grunda vikar. Utanför kustremsan utbreder sig en mindre moränskärgard. Landskapet är öppet, varierat och starkt präglat av betesdjur. Här finns strandängar och små bevuxna holmar. At sydväst från hamnen finns ett stort vassomrade, en mindre väta och efter en alridå utbreder sig ett ganska stort hagmarksområde med mycket lövträdsinslag.

 Fåglar & skådartips
Artlistan på fåglar som setts på lokalen kan göras lång och flera rariteter har observerats under årens lopp. Senaste tillskottet kom under årets sommar (2011) med silkeshäger och sibirisk tundrapipare, där piparen var ny för kommunen. Några andra arter är ägretthäger, dammsnäppa, aftonfalk, brunglada, kungsörn, pille, svart stork, svarth. buskskvätta, ringtrast, kungsfågelsangare och citronärla. När man spanat färdigt norrut från hamnen bör man gå sydväst längs en gammal invallning och spana över det stora vassområdet. Här häckar flera skäggmespar och även en hel del andra vasshäckande arter. I vätan rastar vadare under sträcktiden och uppe i hagmarkerna hörs många arter sångare på våren. Även göktyta, flugsnappare, trastar m fl arter ses här och med lite tur kanske en sommargylling flöjtar.
Ett tips är att gå söderut, förbi stora vassområdet vidare genom en björkrida mellan vätan och stranden så kommer man ut till Sandskär och strax efter till Hagbyhamn.

Vägbeskrivning
Bottorp nås bäst fran två hall. Norrifran svänger man av på gamla E22:an efter Ljungbyholm och strax innan Vassmolösa svänger man vänster vid vägskylt. Kommer man söderifran (på gamla E 22) finns en skyltad avtagsväg ner till lokalen strax innan Vassmolösa. Innan man når hamnen utbreder sig ett stort åkerlandskap (Bottorpslätten) där det kan löna sig att spana efter rovfåglar.