4 Kalmar Dämme

 

4 Kalmar Dämme
Kalmar Dämme ligger jämte E22 sydväst om Kalmar. Området är anlagt för att filtrera bort dräneringsvatten från Kalmarslättens åkrar och avisningsmedlet urea, som innehåller mycket kväve, vilket används på Kalmar-Öland airport. Det är Törnebybäcken som avvattnar detta område och från den pumpas vattnet in i dämmesystemet. Dämmet anlades 1997 och numer är vattenytorna kantat med mycket vass men även kaveldun. Förutom åker och ängsmark finns det också några lövdungar och lövridåer i området. Ett fågeltorn finns också i västra delen mot ett stort vassområde.

Fåglar & skådartips
Det är framförallt på våren när flyttfåglarna anländer som lokalen är intressantast. Rör- kärr- och sävsångare ses och hörs då men även trastsångare har obsats. Gräshoppsångare brukar vara årlig och tillfälligt har flodsångare rastat. Skäggmes finns runt vassarna vid tornet och pungmes häckar i området sen några år tillbaka. Rosenfink, gransångare och göktyta finns här, även rördrom som dock inte hörts de senaste åren. Från cykelvägen (f d järnväg) vid bron kan kungsfiskare ses komma flygande vintertid, lågt över bäcken, när den inte är isbelagd.

Vägbeskrivning
Norr ifrån svänger man av E22 vid skylt Kalmar Dämme och söderifrån till kontroll trafikplats. Parkering finns vid kontrollplatsen (och här finns numer en gasdepå och ett café) och vid f d Salvebyn. Det går även att svänga in vägen mot Boholmarna söder om Karlsrorondellen och parkera vid cykelvägskorsningen och sedan gå österut mot området.