8 Kalmarsundsparken

 

8 Kalmarsundsparken
Området sträcker sig från Kalmar slott söderut till Långviksbadet och Stensö fiskehamn. Kusten är bruten med små uddar, vikar och stenrev. Smärre vassområden finns och längs stranden ligger en inte allt för parkvårdad men lättillgänglig buskrida. Området är lämpligt för småpromenader när tid eller väder inte medger annat.
Till fåglarna hör kustens vanliga när det gäller änder, måsar och tärnor. Ett par skrattmåskolonier finns strax utanför strandlinjen. Vid gynnsamma förhållande kan sträck i Kalmarsund ge lite bonus. Stensö, söder om Kalmarsundsparken, är också ett utmärkt promenadområde för den fagelintresserade.