Kalmar ornitologiska förening (KOF) är en lokalklubb av SOF. Klubben bildades 1952 och är en av Sveriges äldsta lokalklubbar. Vårt verksamhetsområde omfattar i Kalmar kommun och delar av Torsås kommun. Målsättningen med vår verksamhet är främst att genom ett allsidigt program underhålla och utveckla fågelintresset. Alla är välkomna till klubben, gamla som unga, rutinerade och nybörjare.

Vi vill också dela med sig av vår kunskap och leder därför exkursioner som vänder sig till allmänheten och har föreningskvällar med föredrag och bildvisningar kring djur- och fågelliv. Föreningen har också en medlemstidning, Ålakråkan, som utkommer med två nummer/ år.

Välkommen på våra aktiviteter!

Styrelsen
Jan Ottosson - Ordförande - 070-247 95 11
Tore hagberg - Vice ordförande - 070-882 05 28
Elisabet Bjuvsjö - Sekreterare - 070-309 20 09
Ingela Fredriksson - Kassör - 073-663 49 98 * 0485-349 98
Åke Jonsson - 0480-252 26
Simon Carrington 072-993 43 66
Tomas Fredriksson - 070-531 65 86
Henric Jennersjö - 070-617 30 54
Bertil Sanner - 070-485 19 35
Marita Olsson - 073-800 81 02
Johnny Ottosson 070-759 21 75 Supleant
Claes Wollentz - 073-340 16 40 Supleant


Kontaktpersoner

Programkommitté
Tore Hagberg - 070-882 052 8
Jan Ottosson - 070-247 95 11
Åke Jonsson - 0480-252 26

 Redaktionen
Jan Ottosson - Redaktör - janottosson@tele2.se
Elisabet Bjuvsjö - Bitr. redaktör - elisabet.bjuvsjo@telia.com

 

Medlemsavgift: 100:-
Familjemedlem: 20:-
Bankgiro nr. 5035-8829


Glöm inte att uppge namn och adress

SPONSORER