Revsudden

2

2 Revsudden
Revsudden ligger längst ut på Skäggenäs i Kalmarsund och är en klassisk sträcklokal. Udden är en låg grusrevel bevuxen med nypon, en, några låga tallar och andra strandängsörter. Här finns även ett vindskydd med plats för 3-5 personer.

Fåglar & skådartips
Revsudden är en av Nordeuropas bästa sträckfågellokaler. På våren är det framförallt ejdersträcket i början av april som gjort lokalen känd och ibland kan en praktejder hittas i flockarna. Artrikedomen är inte sa stor på våren som vid höststräcket. Men vad som helst kan ju passera vid en sträcklokal. I senare halvan av maj är det dags för prutgas som kan sträcka intensivt.
Även under hösten dominerar ejdersträcket men nu är sorteringen av andra andarter större. Lommar, vitfågel, gäss och labbar som har en lång säsong kan ses då.
Under juli och augusti sträcker vadarna av alla de vanliga arterna men även någon raritet kan passera.
Pa morgnar och förmiddagar kan motljuset vara besvärande vid klart väder. Eftermiddagar och kvällar med medljus är bäst då. Mulen väderlek och ruskväder med skurar brukar innebära bra sträck och vid dessa tillfällen är det inget besvär med motljuset. Under hösten ger NV-, N- och NO- vindar bäst sträck. Vadare sträcker gärna i vindar fran SO till SV.

Vägbeskrivning
Från E22 svänger man österut i Rockneby mot Revsudden, 9 km. Vid en skarp vänstersväng 500 meter innan hamnen går en smal grusväg ( skyltad S:a revet ) ut till obsplatsen. Grusvägen är inte tillåten för obehörig trafik, så besökare hänvisas att parkera vid hamnen ca 800 mtr norr om.